Hem

Lagerprogram för verktyg mm.

<- Tillbaka

Programmet ger dig följande funktioner:

  • Registrering av leverantörer
  • Registrering av artiklar och beställningspunkter
  • Registrering av lagerplatser
  • Registrering av inläggning av artiklar till lagerplats
  • Registrering av uttag av artiklar från lagerplats
  • Utskrift av rapport: Inköpsunderlag per leverantör
  • Utskrift av rapport: Lagervärde.

Rapporterna ger underlag för inköp och för lagervärdering.

Handdator kan användas för registrering av inläggning/uttag av artiklar och för inventering.

Programmet är skrivet i Microsoft Access.

[LagerEnkelt]